Affaldsmarkedets Green Tech virksomhed

Affaldssensor, fyldemelder eller fuldmelder

Uanset navnet, så er resultatet det samme:
En fuldautomatisk og intelligent løsning til affaldshåndtering, der skaber værdi for både din virksomhed og vores miljø.

Lad os sammen gøre en forskel.

Afspil video

Nyhed

Prøv vores nye CO2 beregner indenfor affalds-området (SCOPE 3). Få beregnet jeres BÆREDYGTIGHED i forhold til udsortering og CO2-tal.

Improved health conditions and environments as a result of reduced NOx values

Affaldshåndtering redefineret: WasteControl's sensorer skaber bæredygtige løsninger

WasteControl stræber efter at drive optimering ved brug af banebrydende teknologi i form af sensorer. Vi vil forvandle affaldsindustrien ved hjælp af fuldmeldere og data, idet vi tror på, at en datadrevet tilgang er nøglen til at optimere og sikre en grønnere affaldshåndtering og indsamling. 

Vores formål at mindske unødvendigt ressourcespild, hvad enten det drejer sig om økonomiske, tidsmæssige eller miljømæssige faktorer. 

WasteControls har derfor udviklet og produceret et unikt fuldautomatisk affaldssensorsystem, som giver jeres virksomhed fuld indsigt i jeres affaldshåndtering ved at få præcis og realtidsdata om fyldningsniveauerne i jeres skraldespande og containere, såvel som at implementeringen af sensorer blandt andet:

  • Garanterer betydelige økonomiske besparelser  
  • Undgår overfyldte containere 
  • Optimerer ressourcer gennem kontrolfunktioner samt effektiv container monitorering og håndtering
  • Muliggør datadrevne beslutninger i jeres affaldshåndtering

45%

er den gennemsnitlige besparelse på tømningsomkostningerne blandt vores kunder ved brug af vores sensorsystem..

Eliminer omkostninger til tømning af tomme eller halvtomme containere

Mange kunder betaler i dag for tømning af tomme og halvtomme containere eller oplever at deres containere er overfyldte. Dertil kommer at mange virksomheder kører med en skemalagt drift – men affaldsproduktion er aldrig skema – hvorfor vi med brug af sensorer kan gå fra skemalagt drift til behovsbaseret drift. 

Produktet

Det miljøvenlige, fuldautomatiske sensorsystem til enhver type af affald.

Tekniske specifikationer

WasteControl har både ultrasoniske og optiske sensorer.

Vejledning

Simpel og sikker montering på under 1 minut.

Optimering strækker sig ud over de økonomiske aspekter - det omfatter en sfære af bæredygtighedsfordele

WasteControl er dybt engageret i at støtte vores kunder i at opnå deres affaldsreduktions- og -fordelingsmål. Vi udvikler og implementerer innovative løsninger inden for affaldshåndtering, som ikke kun øger vores kunders operationelle effektivitet, men også har en positiv indvirkning på miljøet. Vores mål strækker sig ud over blot at minimere affaldet; vi stræber også efter at optimere dets udnyttelse gennem genanvendelse og genbrug med det formål at skabe en mere bæredygtig fremtid for vores kunder, vores samfund og vores planet.

Der er flere bæredygtighedsfordele forbundet med brugen af sensorer, som fortjener særlig opmærksomhed:

  1. CO2-reduktion: Ved at integrere sensorer/fuldemeldere i skraldespande og containere kan vi aktivt bidrage til at reducere vores kunders CO2-aftryk ved at optimere affaldsindsamlingen og -behandlingen.

  2. Reduktion af den tunge trafik: Sensorer muliggør en intelligent styring af affaldsindsamlingen, hvilket fører til en optimering af indsamlingsruterne. Dette ikke blot forbedrer logistikken, men mindsker også miljøpåvirkningen ved transport.

  3. Forbedret Sundhedsmiljø: Ved at reducere mængden af NOx-udledninger, som ofte er forbundet med tunge køretøjer i byområder, bidrager sensorbaseret affaldshåndtering til et forbedret sundhedsmiljø for lokalbefolkningen.

Sig hej til en bæredygtig fremtid.

wastecontrol

Kontakt

Telefon

+45 3131 0099

Find os

Nordre Strandvej 144A,
3140 Ålsgårde

Kort

Copyright 2024 – Wastecontrol ApS. All Rights Reserved.