Juni 2024

1 Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“persondatapolitik”) beskriver, hvorledes

WasteControl ApS (“WASTECONTROL”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til WASTECONTROL eller som

indsamles via WASTECONTROL’s hjemmeside direkte eller gennem dettes links: www.WasteControl.dk

(“hjemmesiden”).

1.3 WASTECONTROL er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til WASTECONTROL

vedrørende denne persondatapolitik kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.4 WASTECONTROL beskytter dine oplysninger med fysiske, elektroniske og administrative midler. Du bør

altid beskytte personlige oplysninger, når du har forbindelse til internettet. Som et minimum bør du

udskifte dine adgangskoder ofte, benytte en kombination af tal og bogstaver samt sørge for, at din browser

er sikker. WASTECONTROL benytter SSL-standardkryptering (Secure Sockets Layer) på sider med personlige

oplysninger. Herudover er både sensordata og kodeord krypterede. Derved beskyttes fortrolige

oplysninger, når de sendes via internettet.

1.5 WASTECONTROL’s website kan indeholde henvisninger til andre websteder. WASTECONTROL deler

som udgangspunkt ikke dine personlige oplysninger med disse og kan ikke stilles til ansvar for disses politik

med hensyn til beskyttelse af kunders identitet. WASTECONTROL opfordrer dig til at læse de pågældende

websteders politik med hensyn til beskyttelse af persondata.

1.6 WASTECONTROL deler udelukkende dine oplysninger med navngivne Forhandlere eller

personer/selskaber som du selv har afgivet oplysninger om.

2 Hvilke personoplysninger indsamler WASTECONTROL, til hvilke formål og retsgrundlaget for

behandlingen

2.1 Besøg på hjemmesiden

2.1.1 Når du besøger WASTECONTROL’s hjemmeside, foregår det anonymt. WASTECONTROL indsamler

ingen personlige oplysninger, heller ikke din e-mailadresse. Browseren på din computer oplyser dog IP-

adresse, herunder din netværkslokation, samt hvilken type computer og operativsystem, du bruger.

2.1.2 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion. Denne behandling af

oplysninger er nødvendig for, at WASTECONTROL kan varetage sine interesser i at forbedre hjemmesiden

og funktionaliteten.

2.1.3 WASTECONTROL deler ikke dine data med tredjepart til f.eks. re-marketing/re-targeting.

2.1.4 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.WASTECONTROL

Nordre Strandvej 144A, 3140 Ålsgårde – Mail: mail@WasteControl.dk – www.WasteControl.dk – Phone: +45 31310099 –

VAT no.: 3523 3806

2.2 Kundeoprettelse

2.2.1 Når du er oprettet som kunde (opretter en drifts- eller viewerkonto), indsamler WASTECONTROL de

oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, adresse, land, gyldig e-mailadresse/-r, telefonnummer, password,

lokationsdata, container ID, slutbruger ID, målingsgrad samt indsamler data. Desuden indsamler

WASTECONTROL oplysninger om sensoropsætning.

2.2.2 Formålet er at give dig adgang til at benytte WASTECONTROL’s databaser til styring af dataindsamling

og -håndtering, visualisering m.v. Endvidere kan WASTECONTROL på den måde opfylde sine aftaler med dig

og dine leverandører og tilbyde dig en bedre kundeservice, herunder assistere dig ved problemer i relation

til sensorer samt administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere.

2.2.3 Formålet med at indsamle oplysningerne er også at sikre den optimale funktionalitet af såvel

sensorer som databaser.

2.2.4 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a, b og c.

2.3 Søgeagenter

2.3.1 Når du opretter en WASTECONTROL’s søgeagent, indsamles oplysninger om din sensor status, der

videresendes til en af dig valgt driftsfunktion eller kontaktperson.

2.3.2 Formålet er at varetage WASTECONTROL’s interesse i at kunne levere en database funktion, der

tilsikrer dig en fuld automatisering af sensorerne.

2.3.3 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a, b, c og e.

2.4 Viewer

2.4.1 Når du opretter en given ”Viewer” i databasen, indsamler WASTECONTROL oplysninger omkring

denne person/virksomhed. Det er din forpligtigelse, at du i den forbindelse har juridisk belæg for at kunne

afgive disse oplysninger samt at den pågældende person/virksomhed er orienteret om WASTECONTROL’s

persondatapolitik.

2.4.2 Formålet er at kunne levere de ydelser, du har bestilt, og i øvrigt opfylde WASTECONTROL’s eller

WASTECONTROL’s forhandleres aftale med dig. Oplysninger om dine køb af sensorer behandler

WASTECONTROL for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

2.4.3 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a, b, c og e.

3 Modtagere af personoplysninger

3.1 Som udgangspunkt videregives dine data aldrig til tredjepart, med mindre du udtrykkeligt har bedt om

det eller tredjepart er

a) En WASTECONTROL forhandler som har solgt/lejet/lånt dig sensorer

b) En driftsenhed eller organisation, hvor du selv har afgivet oplysninger omkring denne

c) Personer/virksomheder, hvor du selv har afgivet oplysninger omkring denne/disse

3.2 WASTECONTROL videregiver de fornødne personoplysninger til de nødvendige samarbejdspartnere

(f.eks. transportører/indsamlere/driftsenheder og forhandlere) bl.a. i forbindelse med køb/leje af sensorer.WASTECONTROL

Nordre Strandvej 144A, 3140 Ålsgårde – Mail: mail@WasteControl.dk – www.WasteControl.dk – Phone: +45 31310099 –

VAT no.: 3523 3806

3.3 Oplysninger til relevante offentlige myndigheder (f.eks. Kommunale Forvaltninger) vil kun blive afgivet

ved skriftlig anmodning herom og i forbindelse med tilladelser på vegne af dig. Endelig vil dine

kundeoplysninger samt oplysninger kunne blive videregivet til den relevante offentlige myndighed (f.eks.

Rigspolitiet) i efterforskningsøjemed.

3.4 Oplysningerne kan bl.a. være firmanavn, modtagernavn, adresse og telefonnummer, e-mailadresse,

kundenummer, fyldningsgrader, containerdata, historiske sensordata.

3.5 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på

WASTECONTROL’s vegne. WASTECONTROL anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet drift af

økonomisystem, mailsystem, mailfilter, telefonsystem, makulering samt teknisk drift og forbedringer af

hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere, og under WASTECONTROL’s instruks behandler de

data, som WASTECONTROL er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til

andet formål end opfyldelse af aftalen med WASTECONTROL og er underlagt fortrolighed om disse.

WASTECONTROL har indgået skriftlige fortrolighedsaftaler/databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på WASTECONTROL’s vegne.

4 Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal WASTECONTROL som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode WASTECONTROL om indsigt i, hvilke oplysninger der er

registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og

modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du kan få adgang til de personlige oplysninger, WASTECONTROL har registreret om dig under din

personlige side på hjemmesiden. Her har du mulighed for både at se og ændre disse oplysninger.

4.2.3 Du kan altid kontakte WASTECONTROL, hvis du har andre ændringer eller spørgsmål til dine

oplysninger.

4.2.4 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som WASTECONTROL behandler om

dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du først sende en skriftlig anmodning til

privacy@WasteControl.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.2.5 Jf. Datatilsynets anvisninger er prisen for ovenstående 10 kr. inkl. moms pr. påbegyndt side, der

udleveres.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom

på, at der er fejl i de oplysninger, som WASTECONTROL har registreret om dig, kan du logge ind på din

personlige side på hjemmesiden, hvor du kan ændre disse oplysninger.

4.3.2 Du kan altid kontakte WASTECONTROL, hvis du har andre ændringer eller spørgsmål til dine

oplysninger.

WASTECONTROL
Nordre Strandvej 144A, 3140 Ålsgårde
– Mail: mail@phillipstemann
– www.WasteControl.dk
– Phone: +45 31310099 –

VAT no.: 3523 3806

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af WASTECONTROL,

f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og WASTECONTROL ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte

behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at

WASTECONTROL kan overholde sine retslige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres

gældende eller forsvares, er WASTECONTROL ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.4.2 I tilfælde af, at du ønsker alle eller visse af dine personoplysninger slettet af WASTECONTROL, og det

af en af ovenstående årsager ikke er muligt, vil WASTECONTROL i stedet opbevare dine oplysninger

beskyttet og med stærkt begrænset adgang.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå

af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, WASTECONTROL behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet WASTECONTROL,

udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre

disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod WASTECONTROL’s behandling af dine

personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at

kunne målrette WASTECONTROL’s direkte markedsføring.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre

indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som WASTECONTROL foretager på grundlag af

vores legitime interesser jf. pkt. 2.1-2.4.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet WASTECONTROL til en given

behandling af personoplysninger, herunder tilmelding til søgeagenter. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit

samtykke, skal du logge ind på din personlige side på hjemmesiden og ændre dine indstillinger.

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K

over WASTECONTROL’s behandling af dine personoplysninger. Klagen kan blandt andet indgives på mail

dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 3319 3200.

5 Sletning af persondata

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden jf. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort

brug af hjemmesiden i et år.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til søgeagenter slettes, når dit samtykke hertil

trækkes tilbage, medmindre WASTECONTROL har et andet lovmæssigt grundlag for behandling af

oplysningerne.WASTECONTROL

Nordre Strandvej 144A, 3140 Ålsgårde – Mail: mail@WasteControl.dk – www.WasteControl.dk – Phone: +45 31310099 –

VAT no.: 3523 3806

5.3 Oplysninger kan gemmes i længere tid, når der er et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis

det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er

nødvendig for, at WASTECONTROL kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i fem år til

udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6 Sikkerhed

6.1 WASTECONTROL har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod,

at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun de af WASTECONTROL’s medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine

personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7 Kontaktoplysninger

7.1 WASTECONTROL er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker at gøre brug af en

eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

WasteControl ApS

Nordre Strandvej 144A

3140 Ålsgårde

Tlf. nr.: 3131 0099

E-mail: privacy@WasteControl.dk

8 Ændringer i persondatapolitikken

8.1 Såfremt WASTECONTROL foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette

ved dit næste besøg på hjemmesiden.

9 Versioner

9.1 Dette er version 2 af WASTECONTROL’s persondatapolitik dateret den 15. juni 2024.